Nyhet

Lyssna

Digital anslagstavla

Från och med 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Enligt den nya lagen ska den gamla, fysiska, officiella anslagstavlan ersättas med en webbaserad anslagstavla. Vi har redan nu satt vår digitala anslagstavla i drift och du kan nå den via snabbvalet ”Anslagstavla” i det grå fältet på vår webbplats förstasida.

Du kan även nå anslagstavlan på adressen; www.tomelilla.se/anslagstavla