Nyheter

Ytterligare ett år med fritidschecken

Fritidschecken som infördes förra året, skickas ut även i år. Alla barn och unga i årskurs 4-9 som bor i Tomelilla kommun, får i dagarna checken med posten.

Fritidschecken är värd 250 kronor och gäller som betalning eller delbetalning för till exempel en medlemsavgift eller deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Checken kan lösas in hos olika föreningar och på kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

– Vi vill öka möjligheterna för kommunens ungdomar att sysselsätta sig med något meningsfullt på sin fritid. Förra året var en bra början och i år hoppas vi att ännu fler tar till vara på möjligheten att använda fritidschecken, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande, Alexander Verweij Svensson (M).

Checken är giltig till och med den 1 oktober 2021 och kan användas för kostnader som rör hela år 2021. Därmed finns det en möjlighet att vänta med att utnyttja checken om tillgången till den fritidsaktivitet man önskar göra just nu är begränsad på grund av coronapandemin.

– Ett aktivt föreningsliv innebär bland annat större valmöjligheter för våra barn och unga att hitta en aktivitet som passar. En fritidsaktivitet skapar också gemenskap, nya kontakter och en känsla av samhörighet och det ser vi mer än gärna blir resultatet av satsningen på vår fritidscheck, avslutar Alexander Verweij Svensson (M).

Mer information om var du kan lösa in fritidschecken och hur den fungerar hittar du här tomelilla.se/fritidscheck.