Nyheter

Workshop om Tommarpsån 14 november

Du som är intresserad av att lära dig mer om ån, våtmarker och biologisk mångfald är välkommen! 

När: 14 november klockan 17.00-20.00.
Var: Skånefröhuset i Ö Tommarp.
Fokus den här gången ligger på Tommarpsåns avrinningsområde och hur vi kan minska övergödning. Låt oss tillsammans hitta vägar framåt!

Arrangemanget är ett samarbete med LRF (Kommungrupp Tomelilla), lokala fiskevårdsföreningar och naturskyddsföreningar i Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Hörby, Sjöbo och Kristianstad kommun. 

Obs! Anmälan sker senast 7 november till  valentina.zulsdorff@remove-this.tomelilla.remove-this.se eller tel: 070-995 82 95.
 

Projektet Österlens sköna vattendrag finansieras till hälften med ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften från samarbetskommunerna i procentuell relation av avrinningsområdets yta enligt ett samarbetsavtal. Läs mer här.