Nyheter

Vi vill träffa dig!

Företagsbesöken är ett tillfälle att träffa politiker och tjänstepersoner från kommunen och framföra era tankar och önskemål. Vi besöker företag för att få en bättre förståelse för näringslivet och näringslivsklimatet i kommunen.

På besöken diskuterar vi ert företag, hur ni vill utvecklas i framtiden, vilka utmaning ni ser och hur vi kan hjälpas åt för att nå framgång.

Vill du att vi besöker ditt företag?
Hör av dig till  naringsliv@remove-this.tomelilla.remove-this.se