Nyheter

Vill anlägga besöksplats med fokus på vattendrag

Österlens Vattenråd och Tomelilla kommun vill anlägga Österlens första besöksplats med fokus på traktens vattendrag. Den tänkta platsen är där Verkeån och Fiskabäcken möts vid Vantalängan i Brösarp.

LEADER Sydöstra Skåne har bedömt och tillstyrkt projektansökan om medel för en projektledare med 50 procent tjänst under ett år och anläggningskostnader. Själva beslutet fattas av dock Jordbruksverket. Pengarna kommer ytterst från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

– Vi tror att en besöksplats kan öka allmänhetens engagemang och kunskap kring Österlens vattendrag, säger Therese Parodi, projektledare inom Österlens vattenråd samt Nybroån, Kabusaån och Tygeåns vattenråd.

Vantalängan ligger i anslutning till både Backaleden och Skåneleden och har redan idag faciliteter som sittplatser, toaletter, vindskydd och grillplatser. Med en besöksplats stärks platsen ytterligare som besöksmål, samtidigt som viktig information når ut.

Initiativtagare till projektidén är Kenneth Strömbeck, vice ordförande i Österlens vattenråd.

– Vår förhoppning är att ett besök på platsen leder till mer hållbara val och ageranden vad gäller vattenfrågor, säger han.

Planen är att det vid de båda vattendragens möte, ska finnas en terrass i trä med sittplatser som smälter väl in i omgivningen. Montrar med information om vattendragen tillsammans med interaktiva och digitala aktiviteter, ska finnas intill. Platsen riktar sig till såväl vuxna som barn.

Det kan dock dröja ett tag innan planerna kan realiseras.

– Eftersom det handlar om att uppföra anläggningen inom ett av länsstyrelsens naturreservat, kommer vi behöva få dispens. Väntetiden för en sådan prövning är uppemot ett år, berättar Therese Parodi.

Går allt som önskat, är nästa steg att rekrytera en projektledare som får sin arbetsplats i Tomelilla kommun.