Nyheter

Vi söker gode män och förvaltare

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd söker fler gode män och förvaltare som vill göra en insats för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp.

En god man eller förvaltare har i uppdrag att företräda en person i rättsliga, ekonomiska och sociala frågor, till exempel att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. Du behöver ha tid och vilja att lära känna och hjälpa en annan människa. Det är viktigt att du är ansvarfull, ekonomiskt lagd, har kunskaper om det svenska samhället samt att du kan tillgodogöra dig information och anvisningar. Uppdraget är i grunden ideellt men berättigar till ett visst arvode enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner. 

Läs mer om vad det innebär att vara god man eller förvaltare här. Välkommen att anmäla ditt intresse genom att skicka in en intresseanmälan, blanketten hittar du här. 

Kontakta gärna överförmyndarnämnden via mejl, overformyndarnamnden@remove-this.tomelilla.remove-this.seeller via Tomelilla direkt 0417-180 00, om du vill veta mer. Överförmyndarnämnden har telefontid måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10-12 samt tisdagar klockan 13-14.30.