Nyheter

Vi har öppnat eget lärcentrum

Nu kan vuxna elever som studerar grundläggande och gymnasiala kurser på distans få hjälp och stöd med studierna, på plats i Tomelilla.

Det nyöppnade lärcentrum ligger på Torget 11, i arbetsmarknadsenhetens lokaler. Här finns Chatarina Karlsson, studiehandledare, och Annkristin Testad, specialpedagog, för att ge stöd åt Tomelilla-elever som är anslutna till vuxenutbildningen. Den utbildning Tomelilla kommun har avtal med finns i Ystad, men studierna sker på distans.

- Det känns fantastiskt att ha möjlighet att erbjuda våra invånare stöd fysiskt på plats i Tomelilla. Genom att finnas på plats här hoppas vi kunna nå ut till fler och erbjuda den stöttning som behövs för att man ska kunna fullfölja sina studier, säger Tina Svensson, enhetschef, arbetsmarknadsenheten.

Studievägledare Chatarina Karlsson kan bland annat hjälpa till med att planera och strukturera studierna samt överbrygga digitala hinder. Specialpedagog Annkristin Testad erbjuder inläst material och mer individuellt stöd.

- Alla elever är välkomna hit till någon av våra fyra studieplatser där det erbjuds både lugn och ro, datorer och stöd. Dessutom tror jag att man kan ha nytta av varandra om man sitter här tillsammans, säger Chatarina Karlsson.

Lärcentrum har öppet måndag till fredag klockan 9-12 samt 13-16.