Nyheter

Vi deltar i unikt pilotprojekt kring digital välfärdsteknik

Under tre månader kommer Brinkehem att vara med i ett pilotprojekt tillsammans med Camanio, som är ett företag inom digital välfärdsteknik. Projektet handlar om en helt digital miljö för larmhantering.

- Vi ser att digitala lösningar och verktyg kan underlätta för vår personal och skapa tid för det mänskliga mötet. Coronapandemin har belyst behovet av digitalisering inom omsorgen och genom pilotprojektet får vi en unik möjlighet att öka våra praktiska kunskaper och erfarenhet, säger Patrik Sikt, omsorgschef på Tomelilla kommun.

Med utgångspunkt i verksamhetens unika behov kommer projektet att utvärdera användarupplevelse vid arbete i en digital omsorgsplattform. Projektet ska bidra med ökad kunskap och insikt kring arbetssätt samt användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

- Vår lösning Camanio SmartCare öppnar upp för ett digitalt arbetssätt som samlar administration och larmhantering i en och samma portal. Vi är väldigt glada att tillsammans med Tomelilla kommun kunna öka våra insikter kring teknikens roll i verksamheten och personalens arbete. Det ger oss möjlighet att vidareutveckla vårt tjänsteutbud i nära samverkan med en kommun och vi har stora visioner om hur vi kan lyfta äldreomsorgen för både seniorer, personal och kommun, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio.

I projektet, som kommer att pågå i 3 månader under 2021, utvärderas användarupplevelse, administration och beslutsstöd i en webbaserad portal samt app för mobila enheter. Camanio tillhandahåller trygghetsskapande teknik i form av trygghetslarm och tillbehörslarm för digital tillsyn, samt tillfällen för verksamhetsutveckling inom digitalisering och utbildning för personal på ett särskilt boende för äldre.