Nyheter

Vi avråder från att göra upp eld i skog och mark

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Vi avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis iordningsställda grillplatser.

Tänk på det när vid grillning på egen tomt:

  • Använd grill på ben eller stativ.
  • Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.
  • Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud här på tomelilla.se.