Nyheter

Växthälsa i fokus på Kemins Dag

Fjärdeklassarna på Smedstorps skola har deltagit i Kemins Dag. Dom fick experimentera med två viktiga näringsämnen, fosfor och kväve. De gjorde också fina kristallträd med hjälp av det kemiska ämnet urea.

Smedstorp skola har deltagit i kemins Dag under flera år men det är första gången för nuvarande fjärdeklassarna på skolan.

- Kemins Dag blir ett tillfälle att uppmärksamma att kemi både är viktigt och kul. Barnen älskar att göra experiment och har längtat efter denna dag i flera veckor, säger läraren Susanne Hansson.

Årets Kemins Dags-experiment har temat växthälsa. Läraren Susanne Hansson demonstrerade en reningsmetod där slamaska renas i flera steg för att bli näring till växter, utan att farliga föroreningar följer med.

Därefter fick eleverna gå ihop två och två och själva experimentera. Uppgiften var att göra kristallträd genom att använda det kemiska ämnet urea. Träden, som ser vintriga ut, är tänkta att senare användas som juldekoration. De kommer även användas i svenskundervisningen som inspiration för att skriva en berättelse.  

Fakta
Kemins Dag är ett årligt återkommande arrangemang med mål att väcka och sprida intresse för kemi hos unga. Varje år är det ett nytt tema.

Kemins Dag firas i hela landet med hjälp av materialpaket som innehåller roliga och pedagogiska experiment, lärar- och elevinstruktion. Pedagoger från Kemilärarnas Resurscentrum, Tom Tits, Fenomenalen, Universeum och Xperimentlust hjälper till med att ta fram experimenten. Kemikalier och annat material i paketen kommer från IKEM:s* medlemsföretag.

*IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige