Nyheter

Västra Industriområdet syd

 

Samråd gällande Västra industriområdet syd

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till detaljplan för Västra industriområdet syd.

Den 26 augusti 2020 (§ 123) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under samrådstiden kan de som vill, lämna synpunkter på detaljplanen.

Samrådstiden var mellan den 14 september till 4 oktober 2020.