Nyheter

Var med på trygghetsvandring i centrala Tomelilla

I både trygghetsmätningen och under medborgardialogen i december framkom att det framför allt är i centrala Tomelilla man upplever otrygghet. Därför genomför vi en trygghetsvandring just här, den 29 januari klockan 18.

Med på vandringen finns polisen och representanter från kommunen. Syftet är att fånga upp förslag på förbättringar och åtgärder kopplat till tryggheten i centrum samt att under vandringen se Tomelilla centrum genom invånarnas ögon.

Anmälan sker via mejl till kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se. Ange Trygghetsvandring i ämnesraden. Begränsat antal platser.