Nyheter

Välkommen till öppet hus hos Vännen

Vännen har de senaste tio åren funnits till i nuvarande lokal på Nybogatan 14. Detta vill vi uppmärksamma och kommer att fira lite extra med våra gäster under vecka 27.

Onsdagen den 6 juli klockan 10.00-12.00 har vi öppet hus för alla som vill se var vi håller till och få en inblick i vår verksamhet.

Varmt välkommen!

Verksamheten på Vännen är speciellt inriktad för personer med demenssjukdom. Besökarna har behov av stöd i det dagliga livet och dagarna fylls av meningsfulla aktiviteter. Syftet är att bevara det friska och avlasta för anhöriga som vårdar i hemmet. Denna verksamhet är behovsbedömd.