Nyheter

Välkommen på näringslivsfrukost 28 januari

Välkomna på näringslivsfrukost den 28 januari

Tema: Entreprenöriellt lärande och samverkan mellan skola och näringsliv.   

Tid: Fredag 28 januari kl. 07.30-09.00. Mingel startar 07.30 och mötet startar 08.00.

Plats: Digitalt via Teams (med dator, surfplatta eller smartphone). Klicka på länken nedan för att ansluta.

Anslut via länk: Klicka här för att ansluta till mötet

Anmälan: http://simplesignup.se/private_event/188467/a84a30d627

Tema för frukosten

Vår första näringslivsfrukost den 28 januari blir digital. Roger Dehlén rektor på Lindesborgsskolan kommer att prata om entreprenöriellt lärande. Att på ett tidigt skede i skolan skapa förståelse för näringslivet bidrar till kompetensförsörjningen lokalt i Tomelilla och skapar en förståelse för entreprenörskap och förutsättningar för en positiv utveckling av innovationer och nystartade företag i kommunen. Tillsammans med Roger kommer vi ha en dialog och påbörja ett arbete kring hur samverkan kan utvecklas. 

Välkomna!
Anna Björk, kommunvägledare och Henrik Lundblad, näringslivschef.