Nyheter

Utforskande workshop om hållbara samhällen

Tomelilla kommun bjuder in dig som invånare och andra intresserade att tillsammans utforska vad livskvalitet betyder inom ramen för planetens ekologiska gränser.

Välkommen till en workshop i två delar

På workshopen kommer vi använda oss av munkmodellen (Doughnut Economics) som är framtagen av ekonomen Kate Raworth. Munkmodellen används för att utvärdera hur väl en ekonomi lyckas tillgodose mänskliga behov – av bostad, mat, hälsa, utbildning, demokrati, jämlikhet, etc – utan att överskrida de planetära gränserna – stabila klimat, biologisk mångfald, friska hav med mera.

  Torsdag 24 november

  • Plats: Tomelilla kulturhus, Centralgatan 13
  • Tid: 16.00-18.00

  Vi utforskar munkmodellens olika delar och skapar tillsammans ett ”kommunporträtt” genom att dela med oss av idéer, kunskap och erfarenheter av vad livskvalitet inom planetens gränser betyder för dig som invånare i Tomelilla. Målet med workshopen är att erbjuda ett tillfälle för civilsamhälle och privatpersoner med intresse för hållbarhet att mötas och identifiera framtida projekt, initiativ och möjligheter som bidrar till lokal och global hållbarhet.

  Måndag 28 november

  • Plats: Tomelilla kulturhus, Centralgatan 13
  • Tid: 16.00-18.00

  Vi djupdyker i temat biologisk mångfald och utforskar hur det hänger ihop med munkmodellens andra delar som klimatförändringar, hälsa och livsmedelsförsörjning. Utifrån ett lokalt, globalt, social och ekologiskt perspektiv diskuterar vi vilka initiativ, rörelser och idéer som finns i Tomelilla för att skydda och återskapa naturliga ekosystem och planetens biologiska mångfald. Målet med workshopen är att identifiera och fördjupa oss inom ett antal projekt, initiativ och samarbeten som deltagare kan arbeta vidare med även efter workshopen.

  Du kan läsa mer om munkmodellen här.

  Du kan delta vid ett eller båda tillfällena

  • Alla är välkommna och inga särskilda förkunskaper krävs.
  • Laura Quast från tyska Freiburg Universitet leder workshopen.
  • Workshopen hålls på engelska. Det finns personer på plats som kan hjälpa dig med översättning.

  Anmälan

  Anmäl dig gärna! Mejla: madeleine.wahlund@remove-this.tomelilla.remove-this.se.

   

  Välkommen!