Nyheter

Utbyggnad Karlsborg etapp 3b

Nu startar arbetena med nybyggnad av gator, vatten och avlopp till de nya tomterna på Karlsborg 3b  i Tomelilla. 

Den sista gatan, gång- och cykelväg ut till busshållplatsen och flyttning av busshållplatsen på Ystadvägen kommer att påbörjas vecka 9.

Arbetena beräknas preliminärt vara avslutade juli 2020.

Vi hoppas ni har överseende med de störningar som arbetena kan orsaka.

Vid frågor kontakta oss på
Tel: 0417- 180 00
E-post: kommun@tomelilla.se