Nyheter

Utbyggnad Karlsborg etapp 3a

20190903
Gång- och cykelvägen på Karlsborgsområdet kommer vara avstängd från den 6 september och cirka en vecka framåt. Avstängningen är nödvändig för vidare arbete med nya gator, vatten och avlopp i Karlsborgsområdet. 

Gång- och cykeltrafiken hänvisas till befintliga cykelvägar öster om Ystadvägen.

Kontakt vid frågor:

Stefan Andersson
VA-gruppens arbetsledare

0417- 18 000

eller

Ingrid Järnefelt
Projektledare

0417 - 18 000
kommunen@remove-this.tomelilla.remove-this.se

 

20190627
Aktuell information går ut till boende i det berörda området, gällande arbetet på Karlsborgsområdet.
Tomelilla kommun kommer bygga gator med vatten och avlopp till de nya tomterna på Karlsborg.

Arbetet kommer enligt preliminär tidplan att påbörjas i början av augusti och beräknas vara klart under november 2019.
Planerat arbetsområde: etapp 3a. Här startar vi i norr vid Oscarsgatans nuvarande slut.

Kontakt vid frågor:
Ingrid Järnefelt

0417 - 18 000
kommunen@remove-this.tomelilla.remove-this.se
 

20190610

Tomelilla kommun fortsätter växa och det behövs fler villatomter. Vi kommer därför bygga ut ytterligare en etapp av gator, vatten och avlopp på Karlsborgsområdet.

Etapp 3a påbörjas i augusti efter sommarsemestern och omfattar:

  • förlängning av Oscarsgatan söderut till Teggatan
  • nya vatten- och avloppsanslutningar till 15 tomter
  • ett mindre grönområde som också ska fungera som fördröjningsmagasin för dagvatten i området

Arbetena beräknas preliminärt pågå fram till november 2019. Tomtförsäljningen har påbörjats och byggarbeten för de nya tomtägarna får påbörjas när vi har besiktigat och godkänt de nya anläggningarna.

Vi hoppas på överseende med de eventuella störningar som kan uppstå under byggtiden.