Nyheter

Utbyggnad av cykelväg

2019-06-13

Nu är det dags att påbörja utbyggnaden av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 24 och har delats in i två etapper. Etapp 1 blir sträckan mellan Disponentgatan – Ingenjörsgatan och etapp 2 blir sträckan Ingenjörsgatan – Lindesborgsvägen.

Etapp 2 påbörjas i vecka 32 och kommer beröra fastighetsägarna med in/utfarter mot Villagatan. Utfarterna kommer ändå att kunna användas som vanligt under hela byggskedet.

Det kommer finnas ett tillfälligt stopp- och parkeringsförbud på aktuell sträcka på Villagatans västra sida under pågående arbete.

Har ni några funderingar får ni gärna höra av er till:

Håkan Berggrenhakan.berggren@remove-this.tomelilla.remove-this.se eller 0417- 183 13