Nyheter

Uppåt för politikernas attityd i näringslivsranking

I Svenskt Näringslivs årliga ranking hamnar Tomelilla i mitten, på plats 143 av Sveriges 290 kommuner. I kommunpolitikernas attityder till företagande syns den största ökningen.

18 faktorer mäts i Svenskt Näringslivs ranking. Två tredjedelar av dessa kommer från en enkätundersökning företagen besvarar, resterade tredjedel är statistik från Statistiska Centralbyrån och UC. I enkäten besvaras frågor om attityder, dialog, service och tillämpning av lagar och regler från kommunens sida.

Tomelilla hamnar på plats 143 av Sveriges 290 kommuner, en något försämrad placering med 31 platser sedan förra året. I årets resultat placerar sig Tomelilla bättre än föregående år vad gäller exempelvis kommunpolitikernas attityder till företagande och tillgång till mobilnät och bredband. Vad gäller tjänstemännens attityder till företagande sjunker resultatet och samma sak gäller företagens tillgång till kompetens i rekryteringssammanhang.

– Vi är inte nöjda med att vi har tappat placeringar i rankingen, även om det inte är något jättekliv neråt så är det ändå en minskning. Det är glädjande att vår satsning med att ge alla i kommunen tillgång till mobilnät och bredband har gett resultat (+31), säger Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunpolitikernas attityder till företagande tar ett kliv uppåt (+41) vilket ger goda förutsättningar för framtiden.

– Coronapandemin har påverkat oss alla på olika sätt där vi som kommun, tillsammans med våra bolag, behövt ha ett än större fokus på tillsyns - och myndighetsrollen. Men vi ser nu framåt och sätter extra fokus på vårt arbete med näringslivet. Pandemin har inte gjort det enkelt att vara näringsidkare och företagare därför vill vi förstärka kommunens arbete och resurser. Bland annat pågår rekrytering av en näringslivschef, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Svenskt Näringslivs hemsida.