Nyheter

Ungdomsrådet anordnar temadagar mot mobbing

Under torsdagen och fredagen anordnar ungdomsrådet i Tomelilla temadagar mot mobbing för samtliga elever från årskurs 4 till årskurs 9. Medverkar gör dansare Tobias Karlsson som är välkänd från Let´s Dance på TV. Frågan om mobbning är dock minst lika viktig för honom och i hans föreläsning får man följa med på en berg- och dalbana genom hans upplevelser. Under torsdagen hölls även en kvällsföreläsning för föräldrar.

Frågan om mobbning har varit aktuell för ungdomsrådet de senaste två åren. Arbetet mot mobbing måste ske förebyggande. Att man sätter in åtgärder när mobbningen redan sker är för sent, anser ungdomsrådet.

2021 hade ungdomsrådet Tobias Karlsson som gäst på ett möte och då berättade han om sitt skolkoncept ”Du kan göra skillnad”. Konceptet bygger på Tobias egna erfarenheter från högstadiet när han själv var mobbad. En person vågade stå upp för honom vilket gjorde att han kunde fortsätta att våga leva sin dröm inom dansen.

Med på temadagarna är även Joakim Norsten som var den person som hjälpte Tobias när han blev utsatt för mobbing. Tobias och Joakim är idag nära vänner och arbetar tillsammans med konceptet ”Du kan göra skillnad”. Det är Joakim som håller i lektioner och workshops under dagarna.