Nyheter

Trygghetsmätningens resultat 2022

Resultatet från polisens stora trygghetsmätning har kommit. Av 900 enkäter som skickades ut i Tomelilla, svarade nästan 60 procent; 528 personer.

Svaren består av en gradering den svarande gör utifrån hur man upplever olika bekymmer fär man bor. Det kan vara såsom buskörning, personer som stör ordningen och liknande.

0 - Närmast obefintligt problem
1 - Inte alls påtagligt problem
2 - Inte särskilt påtagligt problem
3 - Ganska påtagligt problem
4 - Påtagligt problem
5 - Mycket påtagligt problem
6 - Alarmerande påtagligt problem

Undersökningen delas upp i de tre områdena Tomelilla centrum, Tomelilla tätort övriga områden samt Tomelilla övrigt, vilket är detsamma som landsbygd med byar. Resultatet räknas ihop ett index, där ett är lägst och sex är högst på problemskalan.

Tomelillas totala index är i år 1,97, vilket är en lite höjning jämfört med förra året då index var 1,89.

Tomelilla central tätort

Problemindex i centrala tätorten har ökat något.

2021: 3,30
2022: 3,41

Tomelilla centrum är det område som upplevs mest otryggt i årets mätning och har även varit det tidigare år. Skadegörelse, personer som stör på olika sätt och en otrygghet kring att vara ute sent om kvällarna hör till det som de svarande uppger som mest påtagliga problem.

Polisanmälningar i de centrala delarna är dock fortsatt på en låg nivå, uppger polisen.

Tomelilla övrig tätort

Problemindex har förbättrats jämfört med förra året.

2021: 2,65
2022: 2,22

Det boende utanför centrum lyfter som påtagliga problem är narkotikapåverkade personer och ungdomsgäng som stör. Däremot har man igen större oro för att utsättas för brott och uppger inte heller att man varit utsatt i någon stor utsträckning.

Tomelilla övrigt

Problemindex backar något i jämförelse med föregående år, men det är fortfarande ett bra resultat på landsbygden.

2021: 1,30
2022: 1,51

Buskörningar med moped, A-traktorer eller MC får 0 i index, vilket betyder att man upplever det som ett närmast obefintligt problem. Bilar som kör för fort, brukar lyftas som ett problem på landsbygden, men resultatet från mätningen anger att det sannolikt inte är ett stort bekymmer överlag då index är 2.

Att polisen inte bryr sig om de lokala problemen visar ett något sämre resultat med index 4, samtidigt anser man att polisen agerar bra mot problem, det får index 2.

Trygghetsskapande åtgärder

- Kommunen har satsat en hel del på att göra Tomelilla och byarna mer attraktiva och trygga, jag hoppas det påverkar mätningens resultat framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg, (C).

Torget blev färdigställt i höstas och flera andra upprustningar och försköningar har skett efter det.

- Vi måste också fortsätta med andra trygghetsskapande aktiviteter tillsammans med polisen, menar Leif Sandberg.

Exempel på ett gemensamt forum där konkreta aktiviteter planeras, är lokala Brå där såväl polis som kommunens fältsekreterare och trygghetssamordnare finns med bland deltagarna.

Kommunpolisen och trygghetssamordnaren arbetar också tillsammans inom det som kallas EST, Effektiv samordning för trygghet. Det är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention.

- Jag upplever att polisen och Tomelilla kommun har ett väldigt nära och bra samarbete, detta kommer vi fortsätta med även under 2023, säger Per Hansson, kommunpolis i Tomelilla.