Nyheter

Torsten Andersson, 12 November–8 januari 2023, Rotverket

Tomelilla konsthall, i samarbete med utställningskommissarie Adam Rosenkvist samt Torsten Anderssons stiftelse presenterar utställningen Rotverket.

Utställningskommissarie Adam Rosenkvist om utställning:

Med sitt sökande efter ett eget ”språk” kom Torsten Andersson att bli en av den svenska konsthistoriens mest egenartade konstnärer. Vinterns utställning på Tomelilla konsthall ger en koncentrerad inblick i Anderssons livslånga språkarbete.

Det var en till största del konstteoretisk fråga som kom att uppehålla Torsten Andersson (1926–2009) under hela hans liv. Hur måla efter monokromen? Hur måla efter att måleriet, enligt modernismens alla teorier, nått vägs ände? Hur skapa ett eget ”språk”?

Svaret fann Torsten Andersson i vad han själv kallade för ”realistiska porträtt av abstrakta fiktiva skulpturer”. I dessa används måleriets möjligheter till djup, rum och representation för att avbilda abstrakta, påhittade skulpturer. Därigenom uppstod en väg mellan figuration och abstraktion – ett eget ”språk”. Resultatet blev fascinerande, säregna målningar med bäring långt bortom de konstteoretiska seminarierna.

Torsten Andersson blev professor vid Kungliga Konstakademin vid 34 års ålder, 1960. Men redan 1966 lämnade han professuren och Stockholm för att flytta hem till barndomens Benarp i Skåne. Där kom han att leva och verka livet ut.

Hembygden hade stor betydelse för Torsten Anderssons konstnärliga praktik. Han sa sig sträva efter att arbeta som bygdens ”plankstrykare”, och kopplade ständigt sitt måleri till den lokala hantverkskulturen. I den skånska myllan fann han även ett konstnärligt stoff att arbeta med. Flera verk knöts uttryckligen till bygdens historia och kultur. Den lokala förankringen utgör ett bärande tema i utställningen, som består av drygt 20 målningar.

Utställningen produceras i samarbete med Torsten Anderssons Stiftelse. I samband med att stiftelsen inrättades 2007 beskrev Torsten Andersson dess samling som konstnärskapets ”rotverk”. Samlingen innehåller inte de mest betydande verken, ”snittblommorna”, utan de rötter som håller samman konstnärskapet som helhet. Denna beskrivning har gett namn åt utställningen, som är den första större presentationen av Torsten Anderssons verk i Skåne på 20 år.

Utställningskommissarie: Adam Rosenkvist