Nyheter

Tomelillapodden #24

Johan Holmqvist berättar om sitt uppdrag som skolchef, vikten av att ha en positiv inställning till elevernas prestationsförmåga och vad det betyder att Barnkonventionen numera är svensk lag.

– Effekten av skolan är kvar hela livet och jag tror det är viktigt att få eleverna, och oss som jobbar med skola, att jobba för att vi hela tiden kan bli bättre, säger Johan.