Nyheter

Tomelillaelever i årskurs sju åker på säkerhetsmässa

Alla elever i årskurs deltar idag på en säkerhetsmässa för att bland annat lära sig mer om brand och olyckor, säkerhet när man använder Swish och betalkort, vad klassas som ett brott och kränkningar i sociala medier.

Säkerhetsmässan är ett återkommande arrangemang som hålls i samverkan mellan polisen, räddningstjänsten och Tomelilla kommun. Cirka 120 elever i årskurs sju bussas till brandstationen i Ystad där de går runt mellan olika stationer, med både teoretiska och praktiska övningar. Syftet med dagen är att öka kunskapen hos ungdomarna och få tid för diskussioner mellan vuxna och ungdomar.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund håller i en station där ungdomarna får lära sig mer om hur man ska agera vid en olycka eller en brand. Vad gör man om man är först vid en olycksplats, hur släcker man en brand och vem ska man kontakta om olyckan är framme är några exempel.

Sparbanken Syd och Länsförsäkringar ger bland annat tips om säker användning av mobilt bank-id, Swish och betalkort. De går även igenom vad penningtvätt är. Polisen pratar om vad som klassas som ett brott och vilka konsekvenser det kan få. Bland annat kopplat till mopedkörning och narkotika.

Ungdomsgruppen i Tomelilla har en station som handlar om alkohol, tobak, narkotika, spel och kopplingen till sociala medier. Ungdomarna får också göra en värderingsövning.