Nyheter

Tomelilla visar vägen till fossilbränslefritt

I Tomelilla kommun har vi på sju år minskat våra utsläpp av koldioxid med 57 procent. Nu blir resan dit en del av ett metodstöd tänkt att inspirera och stötta andra kommuner eller verksamheter i deras arbete för att bli fossilbränslefria.

 

– Arbetet i projektet har varit viktigt för att ställa om våra verksamheter till att bli fossilbränslefria och klimatneutrala, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör.

Som en av sju skånska kommuner har Tomelilla kommun sedan 2016 arbetat med att fasa ut användningen av fossila bränslen i vår verksamhet inom ramen för projektet Fossilbränslefria kommuner. Arbetet har syftat till att minska utsläppen från offentlig konsumtion, tjänsteresor, transporter och entreprenader.

– Vi har till exempel gått över från naturgas till biogas för alla kommunens gasdrivna fordon. Vi har även installerat en egen HVO-tank för gatukontorets dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner vilket hjälpt oss ställa om en stor del av kommunens fordonsflotta, berättar Madeleine Wahlund, projektledare på Tomelilla kommun.

Kommunen har också arbetat för minskat matsvinn från skolköken och förbättrade möjligheter för medarbetare att välja klimatsmarta tjänsteresor.

Nu blir de arbetsmetoder och verktyg som kommunen använt sig av en del av ett samlat metodstöd på Fossilbränslefria kommuners hemsida. Genom att dela med oss av vårt arbete och berätta om de lärdomar som gjorts hoppas vi kunna inspirera och stötta andra som vill ställa om till fossilfritt.

Läs mer om de arbetsmetoder och verktyg som använts i Tomelilla eller någon av de andra deltagande kommunerna på fossilbranslefriakommuner.se.

Om projektet

Projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0, pågår 2019–2022 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner. Inom projektet fokuserar sju kommuner, Eslöv, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla, på att fasa ut fossil energi från de kommunala verksamheterna.