Nyheter

Tomelilla torg öppet för torghandel fem lördagar i höst

Välkommen på höstloppis och torghandel på torget, i samverkan med Företagarna Tomelilla. Under fem lördagar i höst välkomnar vi vem som helst att stå och sälja på torget i Tomelilla. 

Datum: 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober och 14 oktober.

Det här reglerna gäller:

  • Ingen avgift krävs
  • Du behöver inte boka plats i förväg
  • Ta med eget bord eller dylikt
  • Försäljningen äger rum mellan 10.00–13.00
  • Försäljare får tidigast klockan 08.00 montera upp bord och lägga upp varor
  • Varor och redskap får inte placeras på områden som är avsedda för gångtrafik utmed eller mellan saluplatserna
  • För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd av Tomelilla kommun.

Utöver dessa datum så kan du alltid själv boka loppis och torghandel. Läs mer om torghandel här.

Välkommen

Det här leaderprojektet kan genomföras tack vare finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader sydöstra Skåne.