Nyheter

Tomelilla på plats 133 i näringslivsranking

I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet får Tomelilla i år plats 133 av landets 290 kommuner. Förra årets placering var 111.

I jämförelse med liknande kommuner i gruppen ”pendlingskommun nära mindre stad/tätort”, får Tomelilla plats 25 av 52.

– Vi är inte nöjda med årets ranking och tar undersökningen och svaren på stort allvar. Vi kommer att intensifiera det arbete som redan inletts. Det är av yttersta vikt att vi ger företagen en bra och effektiv service och att de har förtroende för oss som kommun, säger Henrik Lundblad exploaterings- och näringslivschef.

Olika betygsområden

Det sammanfattade omdömet om företagsklimatet har sjunkit något, från 3,45 i betyg till 3,32 av möjliga 6,0.

Utöver den samlade bedömningen har företagen satt betyg inom områden som:

  • kontakter med kommunen
  • attityder till företagande
  • kommunens myndighetsutövning
  • information/dialog
  • förutsättningar för företagande
  • brottslighet mot företag

Mått som kommunpolitikers och tjänstepersoners attityder till företagande, dialog mellan företag och beslutsfattare samt service och bemötande, har fått bättre betyg i år, medan upphandling, påverkan av brottslighet och otrygghet fått lägre.

Undersökningen består också av statistik från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen.

Hela resultatet finns att hitta här: 

➔ https://www.foretagsklimat.se/tomelilla