Nyheter

Tomelilla och Simrishamns kommuner bildar gemensamt VA-bolag

Nu står det klart att Tomelilla- och Simrishamns kommuner bildar ett gemensamt driftbolag inom vatten- och avloppsverksamheten.

Igår, 16 december, beslöt kommunfullmäktige i Tomelilla att säga ja till ett gemensamt VA-bolag och därmed har sista beslutsinstans sagt sitt. Kommunfullmäktige i Simrishamn tog samma beslut den 25 november. Nu närmast kommer en interimsstyrelse med representanter från båda kommuner att utses. Dess första uppdrag blir att anställa VD och bilda det nya bolaget. I full drift bedöms bolaget kunna vara 1 juli 2020.

Båda kommunerna står, liksom många andra kommuner, inför betydande utmaningar vad gäller förmåga att uppnå miljökrav, klimatanpassningar, applicerande av ny teknik, anpassning till lag- och myndighetskrav och inte minst genomförande av nödvändiga investeringar. En sammanslagning av de båda kommunernas VA-organisationer är ett sätt att möta dessa utmaningar.

- Det är glädjande att få till stånd ett bolag tillsammans med Simrishamn, säger Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef i Tomelilla kommun. Det stärker våra framtida möjligheter att leverera VA med kvalitet.

I det gemensamma driftbolaget kommer var och en av kommunerna hantera de investeringar, driftkostnader, intäkter och fonderingar som uppstår i den egna kommunen. Vad gäller VA-taxa och samhällsutvecklingssatsningar, beslutar Tomelilla och Simrishamn fortsatt var för sig. Det gemensamma är organisationensom med en sammanslagning blir mer robust vad gäller bemanning, strategisk förmåga och styrning.

- Bolagiseringen av VA-verksamheterna skapar goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar VA-försörjning - det känns tryggt och mycket positivt för utvecklingen av våra kommuner, menar Marie Leandersson, samhällsbyggnadschef i Simrishamns kommun.

Bolagets placering blir i Tomelilla som är centralt placerat inför en eventuell utökning av VA-samverkan med fler kommuner i närområdet. Den huvudsakliga driftverksamheten kommer bedrivas i respektive kommun precis som i dag, eftersom anläggningarna och ledningsnäten finns geografiskt spridda.