Nyheter

Tomelilla kommuns digitala resa fortsätter

Tomelilla kommun avslutar nu projektet Bredband och digitalisering som har pågått i tre år. Kommunen har tagit en aktiv roll i fiberutbyggnaden och tagit fram en digital strategi. Dessutom har kommunen under projektets gång haft kunskapshöjande insatser om vad digitalisering innebär.

Projektet startades hösten 2017 och är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Genom projektet har vi fått en ökad samverkan och struktur för hur kommunen kan arbeta strategiskt med digitalisering. Vi har ett utökat fibernät och en samlad information på vår hemsida i form av en karta, för att visa vilken fiberaktör som finns i respektive område. Vi har också ökat kunskapen om vad digitalisering innebär och hur vi bäst kan dra nytta av den för våra invånare, företagare och besökare, säger Monika Jingmond, projektledare på utvecklingsenheten.

Tre övergripande mål
Projektet har haft tre övergripande mål. Första målet var att ta fram en digital strategi för hur den kommunala förvaltningen ska ta vara på digitaliseringens möjligheter. Det andra målet var att ta fram en utbyggnadsplan för att hushåll och företag ska ha tillgång till snabb och stabil uppkoppling.

– Det unika här i Tomelilla är att kommunfullmäktige har beslutat att kommunen själv ska vara drivande med fiberutbyggnad i de områdena där ingen annan fiberaktör bygger. Detta för att det inte ska uppstå några så kallade vita fläckar, säger Monika Jingmond.

Exempelvis har Tomelilla kommun, med hjälp av upphandlad entreprenör, byggt projekt Agusa-Eljaröd där cirka 500 hus har fått möjlighet till fiberanslutning. Kommunen har även förtätat området Munka Tågarp med fler anslutningar. Fiberutbyggnaden fortsätter av de aktörer som är aktiva i kommunen och målet är att alla ska ha fått en möjlighet till fiberanslutning år 2025.

Det tredje målet är att öka kunskapen om vad digitalisering innebär inom både den kommunala förvaltningen och näringslivet i Tomelilla.

– Under de tre år som projektet har pågått har vi utfört olika aktiviteter. Vi har exempelvis genomfört Tomelilla innovation week med olika event under ett par dagar. Vi hade olika
inspirerande föreläsare och besök av en självkörande buss vid stationen i Tomelilla, där alla fick prova åka med, säger Monika Jingmond.

Nytt projekt startat
Nu har ett nytt projekt startats - Digital kommunal service i Tomelilla - som kommer pågå fram till och med sista december 2022. Vi bygger upp ett digitalt nav för sammanfogad, digital ärendehantering. E-tjänster utvecklas och vi tar fram arbetssätt och metoder för kontaktcenter Tomelilla direkt som en väg in. Även stöd för personer som behöver hjälp med att överbrygga svårigheter med digital teknik ingår.

– Det har varit utmanande, lärorikt men fantastiskt kul att få jobba med detta utvecklingsprojekt. Vi slutar inte här utan fortsätter får digitala resa, säger Monika.

Har du idéer eller synpunkter på hur Tomelilla kommun kan bli ännu bättre på digitala tjänster är du välkommen mejla kommun@tomelilla.se eller använda vår e-tjänst för synpunkter som finns här

Se filmen
Se filmen om projektet Bredband och digitalisering här.

Mer information
• Den digitala strategin finns att läsa här: tomelilla.se/smartatomelilla
• Mer information om fiber och vilken aktör som erbjuder fiber i ditt område finns här: tomelilla.se/fiber