Nyheter

Tomelilla kommun vill ta del av invånarnas uppfattning

I dagarna kommer 1200 invånare i kommunen att få brev från Statistiska centralbyrån (SCB). Det handlar om den stora medborgarundersökningen som Tomelilla kommun anslöt sig till i år, tillsammans med 161 andra kommuner.

Frågorna handlar bland annat om Tomelilla kommun som plats att leva på och om kommunens service. Det är invånarnas uppfattning som kommunen är intresserad av. Man behöver inte ha egna direkta erfarenheter av olika verksamheter för att kunna svara.
- Genom att vara med och svara på undersökningen påverkar man utvecklingen i kommunen, säger Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens vice ordförande Leif Sandberg (C), framhåller också vikten av att man tar chansen att vara med.
- Ju fler som svarar, ju mer kan vi lita på det resultat SCB får fram och använda det på rätt sätt i kommunen, menar han.
 

Fler sätt att tycka till
Hör man inte till dem som slumpvis utvalts av SCB, men ändå vill lämna idéer, synpunkter eller förslag, finns flera andra vägar att gå.
- Under begreppet Tomelillapanelen samlar vi de olika medborgardialoger vi gör. All information finns på kommunens webbplats, berättar Helena Berlin, utvecklingschef.
 

Krångelportal på tomelilla.se
Medborgarinitiativ är ett annat sätt att påverka. Det är förslag från invånare som går till politiken för beslut.
- Vill man bara lämna synpunkter eller klagomål finns en e-tjänst för detta och tycker man att vi är krångliga i något ärende, finns Krångelportalen på tomelilla.se. Men det går såklart också bra att kontakta vårt kontaktcenter, Tomelilla direkt, säger Helena Berlin.

Läs mer om Tomelillapanelen här.

Lämna ett medborgarinitiativ här.

Läs mer om Krångelportalen här.