Nyheter

Tomelilla kommun välkomnar roboten Robin

Robin är Tomelilla kommuns första digitala medarbetare. Robin är en mjukvarurobot som arbetar med uppgifter som är återkommande och utförs på samma sätt.

Robin utvecklades under 2019 genom så kallad Robotic Process Automation-teknik (RPA). Robin kan på egen hand sköta administrativa processer som alltid utförs på samma sätt och där samma moment upprepas många gånger. Robin har varit i officiell tjänst i ungefär en månads tid.
 
– Vi ser detta som ett sätt att ge våra medarbetare mer tid till värdeskapande aktiviteter som personlig kontakt och service. Förhoppningen är att öka servicen till invånarna, genom snabbare handläggning och mer utrymme för personlig service där det krävs. Och samtidigt få fler nöjda medarbetare, säger Hampus Månsson, digitaliseringsstrateg. 

I nuläget jobbar Robin med uppgifter som inkluderar bland annat fakturahantering, bokföring och framtagande av rapporter. Robin jobbar även med ansökningar av försörjningsstöd, där sammanställer Robin beslutsunderlag och en handläggare tar sedan själva beslutet. Huvudtesen i Tomelilla kommuns digitaliseringsstrategi är att hitta de enkla lösningarna och fördela resurserna så att medborgarnyttan blir optimal och arbetsmiljön god. Vid automatisering handlar det om att få system att prata direkt med varandra utan någon mänsklig handpåläggning. I de fall detta inte fungerar, kan en robot ersätta den mänskliga handpåläggningen. Det kallas robotisering. 

Ambitionen är att avlasta så många verksamheter som möjligt för att ge ännu bättre service till invånarna.

– Vi har ett långsiktigt arbete framför oss att identifiera de processer och delprocesser som kan automatiseras eller robotiseras. Där det är effektivt med den typen av avlastning, ska vi utveckla och ”anställa” fler digitala medarbetare, säger Hampus Månsson.

Kontakt:
Hampus Månsson, digitaliseringsstrateg.
0417-182 21, hampus.mansson@tomelilla.se