Nyheter

Tomelilla kommun utbildar all vård- och omsorgspersonal i Durewallmetoden

Nyligen gick de sju första medarbetarna inom vård och omsorg sin utbildning i Durewallmetoden, en lågaffektiv och konfliktdämpande metod med fokus på ett medmänskligt bemötande.

Arbetsplatsinstruktör Paula Olsson, som till vardags är stödpedagog inom LSS-verksamheten i Tomelilla kommun, gick under våren en åtta dagar lång utbildning i metoden och i att lära ut den, tillsammans med ytterligare en kollega.
- Vi har medvetet valt vägen med interna utbildare, berättar Patrik Sikt, omsorgschef och fortsätter:
- Det ger oss en större flexibilitet och vi får närmare till kunskapen och ett större stöd i det vardagliga arbetet.

Stor nytta av metoderna
Paula Olsson lägger nu cirka en dag i veckan på att utbilda sina kollegor, och det var inte utan fjärilar i magen vid första tillfället.
- Samtidigt var det självklart för mig att tacka ja. Det här innebär att jag har utvecklats jättemycket. Och jag vet att det är precis det här som efterfrågas av mina kollegor, så det är en tacksam roll.

Hennes eget intresse för Durewallmetoden väcktes tidigt. I sin yrkesroll möter hon många olika situationer och har redan haft stor nytta av de olika teknikerna. På ryggen på hennes tröja står det ”Små förändringar ger stora förbättringar” och det är precis det hon lägger stor vikt vid under utbildningen.
- Det är enkla tekniker som gör stor skillnad. Vi lär ut att arbeta med mindre ansträngning, att använda krafterna optimalt i stället för maximalt. Och det fungerar i alla verksamheter.

Teoretisk och praktisk utbildning
Denna första dag kommer medarbetarna från äldreomsorgen och det läggs extra fokus på situationer som kan uppstå där.
- Vi har pratat om bland annat demens och olika hjälpmedel som förekommer inom äldreomsorgen. Men vi agerar på samma sätt inom alla verksamheter, poängterar Paula Olsson.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Deltagarna övar på varandra och får under dagen testa bland annat att värja sig mot att bli upptryckt mot väggen, hur man på enklaste sätt möter den som är våldsam och hur man står stadigt i sin kropp.
Att utbilda all personal inom vård och omsorg är en stor satsning men för Patrik Sikt var det en självklarhet:
- Det här är en utbildning som ger personalen verktyg för både en bättre arbetsmiljö och ett bättre omhändertagande och mottagande av brukarna. Dessutom ger det oss en samsyn i hela verksamheten som är ovärderlig.

Man har medvetet valt att hålla grupperna små för att alla ska kunna ta plats och diskutera. Projektet har ingen sluttid, tvärtom kommer det att leva länge. Utbildningen kommer också ges till dem som framöver påbörjar en anställning i kommunen.