Nyheter

Tomelilla kommun söker sociala innovationer genom nationellt projekt

Sociala innovationer är nya sätt att möta sociala utmaningar, där vi som samhälle behöver vi bli bättre på att arbeta både förebyggande och långsiktigt. Det kan till exempel handla om nya, effektivare sätt att motverka psykisk ohälsa eller arbetslöshet.

I projektet Boosting Future Outcomes utvecklar forskningsinstitutet RISE, det sociala investeringsbolaget Leksell Social Ventures och Karolinska Institutet Innovations AB en ny modell för att offentlig sektor, sociala entreprenörer och privata finansiärer enklare ska kunna arbeta tillsammans och främja utvecklingen av sociala innovationer. Tomelilla kommun deltar i det nationella innovationsprojektet tillsammans med Region Jönköping och Uppsala kommun. Att ha med offentlig verksamhet redan i ett tidigt stadium, är en viktig del i projektet.

Vad är Tomelilla kommuns roll i Boosting Future Outcomes?

– I projektet bidrar vi i ett första steg med att konkretisera utmaningar där vi behöver tänka nytt. I nästa steg testar och utvecklar vi nya lösningar tillsammans med projektets partners och sociala entreprenörer, förklarar Stefan Persson, verksamhetsutvecklare i Tomelilla kommun.

Vad kan projektet leda till för Tomelilla kommuns del?

– Som kommun har vi ett viktigt uppdrag att underlätta för alla våra invånare att skapa hög livskvalitet. Genom projektet får vi tillgång till nationell expertis som kan hjälpa oss att utveckla nya samarbeten och nya lösningar på några av våra samhällsutmaningar, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör i Tomelilla kommun.

Projektet pågår fram till juli 2022 och finansieras genom en utlysning inom EU-kommissionens ramprogram Sysselsättning och Social Innovation. Av 14 beviljade projekt, är detta det enda svenska.


Mer information

Läs mer om projektet.

Läs mer om hur Tomelilla kommun arbetar med innovationer på tomelilla.se/innovationer.