Nyheter

Tomelilla kommun lanserar ett öppet intranät

Nu lanserar Tomelilla kommun sitt nya intranät. Till ovanligheten hör att intranätet är ett så kallat öppet intranät. Det innebär att vem som helst kan gå in och ta del av informationen.

- Tomelilla kommun står för öppenhet och transparens. Det nya intranätet gör det möjligt för alla som är intresserade att få bättre insyn i vår verksamhet, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör i Tomelilla kommun.

Intranätet ska göra det enklare för medarbetare i Tomelilla kommun att få tillgång till den information och service som behövs i arbetet. Intranätet är också tänkt att bidra till helhetskänsla, samarbete och gemenskap för kommunens medarbetare.

- Förutom att informationen blir enklare att hitta så är det nya intranätet modernare utformat och bättre tillgänglighetsanpassat. Det blir nu också möjligt för anställda att komma åt intranätet från vanliga enheter som mobiltelefoner eller surfplattor, förklarar Katrin Högborn, kommunikationschef i Tomelilla kommun.

Även om det är ett öppet intranät, finns en liten andel av innehållet som av olika anledningar inte kan vara helt öppen, till exempel beställningsformulär eller material som skyddas av upphovsrätten. Sådant innehåll kommer fortsatt endast medarbetare kunna nå.

Länk till Tomelilla kommuns nya intranät: https://intranat.tomelilla.se/