Nyheter

Tomelilla kommun jobbar för att bli fossilbränslefria

18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria och Tomelilla kommun är en av dessa. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills.

Rapporten redovisar statistik från de olika kommunerna för el, drivmedel, uppvärmning, transporter, flygresor och CO2 -utsläpp. Under 2019 har projektet haft fordonsflottan som fokus. Tomelilla kommun har gjort en förbättring med 8 procentenheter och 46 procent av det drivmedel som används är nu fossilbränslefritt.

Kommunen har gjort en storsatsning på biogas som drivmedel och ökat biogasanvändningen med 34 procent, samtidigt som mängden bensin har minskat med nästan lika mycket. Arbetet framåt går bland annat ut på att undersöka hur de sista dieselfordonen samt de fordon där det biobaserade dieseldrivmedlet HVO100 inte är ett alternativ kan bytas ut.

– Vi har mer att göra när det gäller att åstadkomma effektiva och förnybara transporter. Detta projekt ger oss möjlighet att inspireras och dela erfarenheter med andra kommuner. Vi verkar för ett hållbart samhälle och då måste vi jobba långsiktigt och få med hållbarhetsfrågan i vårt planeringsarbete - på alla nivåer, säger Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Tomelilla kommun.

Användningen av biogas för uppvärmning är till 99 procent fossilbränslefri och elanvändningen för kommunen är 100 procent fossilbränslefri. För tjänsteresor är 58 procent av dessa gjorda med fossilbränslefria färdmedel.

Läs rapporten här.    

Läs mer om Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0


Kontakt

Ida Abrahamsson, hållbarhetsstrateg
E-post: Ida.abrahamsson@remove-this.tomelilla.remove-this.se

 

FAKTA

Tre projekt som samlar 18 av Skånes kommuner mot fossilbränslefrihet
Rapporten är delvis en fortsättning på succéprojektet Fossilbränslefria kommuner som bland annat ledde till en minskning av fossil energianvändning med motsvarande 6,4 miljoner liter diesel på två år, vilket motsvarar 100 000 resor med dieselbil Malmö-Stockholm, tur och retur! Detta inspirerade till nya projekt för fler kommuner. Nu är det sammanlagt 18 som arbetar för en fossilbränslefri kommun. Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 och de av Energimyndigheten finansierade projekten Inspirationsnätverk 2.0 för kommuneri 100 % fossilbränslefritt Skåne samt Fossilbränslefria uppstartskommuner.