Nyheter

Tomelilla kommun deltar i Agenda 2030-projekt

I dagarna blev det klart att Tomelilla kommun, tillsammans med många andra kommuner och regioner, kommer delta i projektet Glokala Sverige.

Agenda 2030 antogs av världens ledare i FN 2015. I agendans 17 globala mål specificeras hur världen ska kunna avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

För att stötta offentliga organisationer i arbetet med Agenda 2030, driver sedan 2018 FN-förbundet i samverkan med Sveriges kommuner och regioner projektet Glokala Sverige. Sju pilotdeltagare första året, blev till 96 deltagande kommuner och regioner 2019.

Urvalsprocessen för vilka nya kommuner och regioner som ska få möjlighet att delta 2020, är nu klar. Tomelilla är en av dem som tas in i projektet.

– De världsomfattande globala målen tar sin utgångspunkt i det lokala, menar Ida Abrahamsson, hållbarhetsstrateg.  Därför arbetar vi i Tomelilla kommun likt många andra kommuner med att på olika sätt bidra till att målen ska kunna uppnås. Glokala Sverige ger oss möjlighet att ytterligare stärka vårt arbete och vår kompetens.

Inom projektet får Tomelilla kommun utbildning, information och tillgång till ett nätverk med över 100 kommuner och regioner för samverkan, inspiration och erfarenhetsdelning. Kommunen får också tillgång till ett kommunikationsmaterial rörande Agenda 2030.

– På detta sätt får vi inte enbart nya kunskaper utan säkert också konkreta idéer för att stärka vårt hållbarhetsarbete, menar Ida Abrahamsson. Och så får vi dela med oss av våra erfarenheter.

Läs mer om Glokala Sverige