Nyheter

Tomelilla kommun bjuder in till tävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet

Tomelilla kommun bjuder, tillsammans med Sveriges Arkitekter, in till prekvalificering till projekttävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet, ett nytt bostads- och naturområde intill Tomelilla tätort.

Tegelbruksområdet ligger sydost om Tomelilla tätort och inom det som kallas Ullstorp. Ullstorp är delvis bebyggt med en blandad karaktär där bostadstomter i varierande storlek med villor möter hästgårdar, verksamheter och naturområde. Tegelbruksområdet om cirka 15 hektar mark ägs av kommunen och har en topografi skapad av den tidigare tegelindustrin, där leran grävdes på plats. Därutöver finns stor potential att utveckla förutsättningarna för ytterligare djur- och växtliv.

- Syftet med tävlingen är att få inspiration och idéer till kommunens diskussion om hur Tegelbruksområdet kan gestaltas och utvecklas, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör.

De som deltar i tävlingen ska utforska hållbar stadsplanering och hur ett peri-urbant boende med rika naturkvaliteter kan gestaltas.

- Det ska bli spännande att se tävlingsbidragen. Vi trycker extra på innovativ planering av småskaliga boendemiljöer i kombination med biologisk mångfald, säger Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Syftet med tävlingen är även att av det vinnande teamet handla upp konsulttjänster för fortsatt uppdrag med arbetet att, i samråd med kommunen, bearbeta vinnande tävlingsförslag till ett gestaltnings- och utvecklingsprogram, som underlag till kommande detaljplanering av Tegelbruksområdet.

Sista dag för att skicka in intresseanmälan är den 9 maj 2023. Läs mer och skicka in på Sveriges Arkitekters hemsida.