Nyheter

Vi kopplar samman resurser och behövande i app

Tomelilla kommun använder appen Nyby för att koppla samman invånare som behöver hjälp med kvalificerade resurspersoner som vill bidra.

I början av februari skrev Tomelilla kommun avtal med företaget Nyby vars app erbjuder ett säkert sätt att knyta kontakter kommuninvånare emellan och ta hjälp av varandra för olika vardagstjänster. Coronapandemin gjorde att fokus snabbt hamnade på att hjälpa äldre och andra i karantän.

- Vi vill möjliggöra att de som faktiskt har behoven kan tala direkt med de som kan bidra. Det gäller både under och efter corona-krisen, säger Viweca Thoresson, socialchef.

Röda korset och andra redan kvalificerade stödpersoner som samarbetar med Tomelilla kommun anslöt sig till appen tidigt och har på så sätt kunnat hjälpa till med att bland annat handla mat och hämta ut mediciner. Anställda inom Tomelilla kommun har också valt att ansluta sig som resurspersoner för att under sin fritid kunna ge stöd. Nu är det även möjligt för allmänheten att bidra med sina tjänster – och be om hjälp.

- Det bästa med Nyby-appen är att den är anpassad för ett samarbete mellan kommunen, organisationer och privatpersoner, säger Daniel Nilsen, kvalitetsutvecklare inom stöd och omsorg på Tomelilla kommun.

Alla som ansöker om att gå med i gruppen Volontärer i Tomelilla går igenom en kontroll innan man godkänns och kan utföra tjänster.

- Vi intervjuar alla personer som ansöker om att gå med i gruppen. På så sätt kan den som behöver hjälp alltid känna sig trygg, fortsätter Daniel Nilsen.

Nybyappen används i dag av runt 50 kommuner i Norge och några i Sverige. Tomelilla kommun är bland de första i Sverige att knyta samman resurspersoner och behövande med hjälp av appen.

- Att se hur invånarna ställer upp för varandra och engagerar sig som de gör nu ger gåshud. Lika viktigt som att mobiliseringen är snabb, är att viljan och energin kanaliseras dit kommunen behöver det mest och att resurspersoner kan kvalificeras så att hjälpen sker tryggt. Det faktum att Nyby är en etablerad plattform gör det enkelt att komma igång snabbt och samtidigt säkerställa säkerhet och kvalificering, säger  Fredrik Gulowsen, vd för Nyby.

Den som vill bidra kan ansluta sig till gruppen Volontärer i Tomelilla. Den som önskar hjälp ansluter sig till gruppen Hjälpsökande i Tomelilla.

- Framöver kommer vi att fortsätta utveckla hur vi använder appen. Vi ser många möjligheter, inte minst inom det lokala näringslivet och kring vardagliga tjänster kopplat till stöd och omsorg, säger Daniel Nilsen.

Så går det till:

  • Ladda ner appen till din smartphone
  • Registrera dig som användare med förnamn, efternamn och plats
  • Om du vill engagera dig ansöker du om medlemskap i gruppen Volontärer i Tomelilla. Om du är hjälpsökande ska du ansluta till gruppen Hjälpsökande i Tomelilla. Inget hindrar att du både kan bidra med någon typ av hjälp samtidigt som du själv behöver hjälp. Då ska du alltså ansöka/ansluta dig till båda grupperna i appen.

Läs mer om hur vi använder Nyby och hur du ansluter dig, här.