Nyheter

Tomelilla klättrar uppåt i miljöranking

Tomelilla klättrar uppåt i Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges Miljöbästa kommuner 2020 och hamnar på tjugonde plats i kategorin mindre städer och landsbygdskommuner.

Tidningen Aktuell Hållbarhet har sedan 2009 genomfört en årlig rankning av kommunernas miljöarbete. Tomelilla kommun hamnade på tjugonde plats i kategorin mindre städer och landsbygdskommuner där 136 kommuner ingår. Vinnare i denna kategori blev Kalmar. Totalt av alla 290 kommuner som deltar är Tomelilla på plats 73, vilket är en förbättring med 42 platser sedan förra året.

– Vi jobbar långsiktigt med hållbarhetsfrågorna och detta är ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll. Det finns så klart mycket mer att göra, för mig som Alliansföreträdare är det viktigt att säkerställa att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Det är vårt gemensamma ansvar mot kommande generationer, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg(C).

Tomelilla kommer under 2020 att presentera sitt livskvalitetsprogram, som ska vara kommunens stöd i arbetet för miljö och folkhälsa. Programmet är vägledande och är inriktat mot invånaren, till skillnad från översiktsplanen som är inriktad på den fysiska miljön. Tomelilla kommun deltar även i Glokala Sverige under 2020, ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner.

Tomelilla deltar också i ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” som är ett fortsättningsprojekt som bygger vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne”. Målet är minskade utsläpp av växthusgaser men också att påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning av fossil energi.

– Rankingen bygger på bredden i hållbarhetsarbetet och det tycker jag verkligen kännetecknar den inriktning vi har i frågan, säger Britt-Marie Börjesson kommundirektör. 

Som underlag till Aktuell Hållbarhets bedömning har en enkät genomförts och data har hämtats från 11 andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Sveriges kommuner och regioner. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata. Syftet är att på bred front mäta kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet.

Läs mer