Nyheter

Tomelilla klättrar i näringslivsranking

Tomelilla förbättrar sin plats på Svenskt Näringslivs årliga ranking med tjugo steg och hamnar därmed på övre halvan av landets kommuner med plats 112.

18 faktorer mäts i Svenskt Näringslivs ranking. Två tredjedelar av dessa kommer från en enkätundersökning företagen besvarar, resterade tredjedel är statistik från Statistiska Centralbyrån och UC.

I enkäten besvaras frågor om attityder, dialog, service och tillämpning av lagar och regler från kommunens sida. I årets resultat placerar sig Tomelilla bättre än föregående år vad gäller exempelvis tjänstemäns attityder till företagande och konkurrenssituationen mellan kommun och näringsliv. Vad gäller service som innefattar exempelvis handläggningstider och bemötande sjunker resultatet däremot en aning, men är ändå strax över genomsnittskommunen.

- I kommunen är vi naturligtvis glada över resultatet som visar att vi har en stabil kurva uppåt, säger kommundirektör Britt-Marie Börjesson. Nu gläds vi en stund och sedan kavlar vi upp ärmarna och fortsätter utvecklingsresan.

I statistikdelen tar Tomelilla ett rejält kliv - hela 112 platser - vad gäller nyföretagsamhet. Här mäts andelen individer per 1000 invånare som under senaste året påbörjat innehav av F-skattsedel, blivit delägare i ett aktivt handelsbolag, eller vd eller styrelseordförande i ett aktivt aktiebolag.