Nyheter

Tomelilla går mot strömmen – arbetslösheten har minskat under pandemin

I alla skånska kommuner var arbetslösheten högre i januari 2021 jämfört med i januari 2020. Förutom i Tomelilla kommun. Här låg arbetslösheten på 9 procent 2020 och 8,2 procent 2021.

Tina Svensson är enhetschef för arbetsmarknadsenheten på Tomelilla kommun och menar att samverkan mellan olika enheter är en av delarna bakom statistiken.

- Vi har ett tätt och bra samarbete internt mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten samt med Arbetsförmedlingen. Genom bra samverkan lyckas vi lotsa deltagare till rätt plats, snabbt.

Det småskaliga entreprenöriella företagandet i kommunen kan också vara en anledning till att arbetslösheten inte gått upp under pandemin och att företag fortsatt våga att anställa, tror Tomelilla kommuns näringslivschef Henrik Lundblad.

- Vi har många små och medelstora företag där majoriteten inte varit i de mest utsatta branscherna. Många har också varit duktiga på att anpassa sig och ställa om sina verksamheter och optimismen och framtidstron lever i allra högsta grad här, säger han.