Nyheter

Tomelilla får fler träd

Tjugofyra nya träd har planterats runt om i centrala Tomelilla. Två av dem finns i stadsparken och resterande har bland annat placerats längs med Adelgatan, vid Lindesborg och vid Banmästaregatan.

Under hösten började planteringen av nya träd i Tomelilla. I Stadsparken har ett bokträd dött som nu ersatts med två träd. Ett är av sorten manna-ask (Fraxinus ornus) som får doftande gräddvita blommor. Det andra är ett korstörne (Gleditsia triacanthus). Träden har planterats i den södra delen av parken.

Nio pelarekar (Quercus palustris ’Green Pillar’) har planterats vid Banmästaregatan. Där står idag gamla pyramidalmar som är i dåligt skick vilket gör att de kommer tas bort inom de närmsta fem åren. Flera har redan fällts. De nya ekarna som har en fantastisk färgändring på hösten ska på sikt ersätta almarna.

– Vi brukar plantera träd varje år på hösten när det är som mest gynnsamma förhållanden. I år blir det extra många eftersom vår leverantör har haft en del ovanliga trädsorter på lager som vi fått möjlighet att köpa, säger Rasmus Simonsen driftchef Tomelilla kommun.

Vid området Lindesborgs östra sida intill nya busshållplatsen har tre alar (Alnus cordata) planterats, och tio pagodträd (Sophora japonica) pryder nu grönytan längs med Adelgatan nära ankdammen. I kommunens projekt för centrumutveckling kommer ännu fler träd och andra växter sättas runt och på torget.