Nyheter

Tomelilla får EU-stöd för utveckling av digital service

Tillväxtverket har beviljat Tomelilla kommun drygt 5 miljoner kronor för att utveckla kommunal digital service.

Det var den projektansökan man prioriterade inom Europeiska regionala utvecklingsfondens särskilda insatsområde ”Inkluderande tillväxt – bredband” vad gäller Skåne-Blekinge.

- Vi är naturligtvis väldigt glada att man sett vad vi vill åstadkomma och valt att stödja oss med medlen, säger kommundirektör Britt-Marie Börjesson.

Med projektet vill kommunen arbeta fram ett digitalt nav där de som använder kommunens tjänster får sitt ärende digitalt hanterat redan från början. Handläggningen ska i så stor utsträckning som är möjligt, automatiseras.

- Det kan handla om att hämta in data från andra system som kunden behöver för sitt ärende, berättar Britt-Marie Börjesson. Det gör att kunden slipper omaket med att fylla i uppgifter vi redan har och handläggningen går snabbare. Vi vill helt enkelt bygga en hantering av ärenden som motsvarar de krav vi ser att människor idag har på service – den ska vara snabb, tillgänglig 24-7 och hålla hög kvalitet.

Inom projektet ska också e-tjänster utvecklas och nya arbetsmetoder för att bemöta och förebygga digitalt utanförskap tas fram. I framtagandet av tjänsterna kommer exempelvis användare med olika god digital kunskap att delta. Detta för att användarvänligheten ska vara så hög som möjligt i den färdiga tjänsten.

- Vårt kontaktcenter, Tomelilla Direkt, kommer också ha en mycket viktig uppgift i att stödja de som behöver personlig hjälp i det digitala landskapet, menar Britt-Marie Börjesson.

Projektstart är 1 september och projektet väntas pågå under tre år. De beviljade medlen består av 50 procent av totalkostnaden med ett tak om dryga 5 miljoner kronor. Kommunens ekonomiska insats består i huvudsak av arbetstid.