Nyheter

Anslag: Byggnadsnämnden protokoll 2019-03-20

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Paragrafer

§§ 16-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-27

Datum då anslaget tas ned

2019-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Bygglovsenheten, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Eva Lärka