Nyheter

Studiehandledare stärkta i sin roll

Studiehandledare på modersmål i Tomelilla kommun har nyligen slutfört en utbildning på Malmö Universitet. Utbildningen har syftat till att utveckla kompetensen i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning.

Ann-Kristin Montán rektor i Brösarp med samordningsansvar för studiehandledare och modersmål poängterar att studiehandledning som ges på modersmål förbättrar nyanlända elevers kunskapsutveckling i alla ämnen.

– Studiehandledarna är nu stärkta i sin yrkesroll och i framtiden hoppas jag på ännu mer samverkan med lärarna, som leder till ökad kvalité och ökad måluppfyllelse för eleverna, säger Ann-Kristin Montán.

Maythem Mahdi jobbar som modersmålslärare och studiehandledare på arabiska på Byavångskolan i Tomelilla och var en av deltagarna på utbildningen.

– Jag har fått med mig mycket som är till nytta i min roll som studiehandledare. Bland annat planering med ämneslärare, språklig kompetens, attityder och förhållningssätt och dess påverkan på elevers utveckling och lärande, säger Maythem.

Utbildningen har möjliggjorts tack vare en riktad insats från Skolverket.