Nyheter

Störningarna utomhus i Tomelilla minskar

Trygghetsmätningen, som Polisen gör varje år, visar att Tomelillas totalindex minskar med fyra hundradelar 2019. Utomhusstörningarna har minskat och den faktiska utsattheten för brott ligger kvar på låga nivåer.

Tomelillas totalindex hamnar i år på 2,5, vilket är en liten minskning från fjolårets 2,56. Den upplevda känslan av otrygghet har ökat något, till exempel finns det en oro för att åka kollektivt. Även oron för att utsättas för inbrott i bostaden samt i förråd har ökat något.

Utomhusstörningarna, exempelvis bråk och buskörning, har minskat från 3,5 till 2,8.

– Det är glädjande att se, även om vi är medvetna om att det är ett fortsatt problem för våra kommuninvånare. Vi har under året strävat efter att öka vår närvaro och tillsyn och detta kan ha haft betydelse för årets trygghetsmätning, säger kommunpolis Anna Hagenkötter.

Polisen har under året regelbundet arbetat mot specifika platser, tider och personer som kan ha betydelse för den lokala ordningen i samhället.

– Det har förhoppningsvis bidragit till en något lugnare utomhusmiljö för kommuninvånarna, säger Anna Hagenkötter.

Helena Berlin, utvecklingschef och tillförordnad säkerhetssamordnare på Tomelilla kommun, menar att kommunens och polisens samarbete är viktigt för att tryggheten ska öka.

– Vi samarbetar med polisen på flera olika sätt och har en ständig dialog. Även dialogen med kommuninvånarna är självklart viktig för oss.

Därför arrangerar Polisen och Tomelilla kommun tillsammans medborgardialog i centrala Tomelilla den 29 november.

– Mätningen visar att den upplevda känslan av otrygghet har ökat lite medan den faktiska utsattheten för brott ligger kvar på låga nivåer. Det vill vi gärna höra kommuninvånarnas tankar om. Varför är det så? Vad innebär trygghet? Var och när känner man sig trygg? säger Helena Berlin.