Nyheter

Stormfälla i elljusspåret i Brösarp

Texten uppdateras.
29 november: Eljusspåret är nu öppet och det är fritt att gå. Arbete pågår fortfarande med att åtgärda belysningen. 


Den tunga snön har medfört att ett träd knäckts och lagt sig över elljusspåret och en elkabel i Brösarp. Elljusspåret är nedsläckt under tiden arbetet med att få bort trädet och säkerställa elkabeln pågår.

Området för stormfällan är avspärrat. För din säkerhet ska du inte gå i spåret eftersom det finns risk att trädet faller ner.