Nyheter

Stor återhämtningsbonus till Tomelilla kommun

När den andra omgången av statens återhämtningsbonus delats ut, får Tomelilla kommun även denna gång del av bidraget. 

- Vi får 5,7 miljoner kronor som ska gå till olika hälso- och återhämtningsfrämjande aktiviteter för medarbetare och chefer inom vård och omsorg, berättar Patrik Sikt, omsorgschef. 

Medlen delas ut via Socialstyrelsen efter en beviljad projektansökan från kommunen. 

- Redan 2021 sökte vi och fick då 890 000 kronor. Vi använde medlen till en pilotundersökning på Brandkårsgatans gruppboende. 

Piloten var ett test av en arbetsmodell som bland annat innehöll arbete med schemaläggning och hälsofrämjande aktiviteter. I piloten ingick att varje medarbetare veckovis besvarade en enkät med frågor om sitt mående och vad man gjort för aktiviteter.  

- Nu kan vi gå vidare och utveckla det vi påbörjat, menar Patrik Sikt. Fler medarbetare kan involveras i aktiviteterna som ska ske under året. Nu blir det alltså i större skala, vilket är både en glädje och en utmaning. 

Arbetet är redan i gång. På Brandkårsgatans gruppboende har piloten förlängts och i övrigt sker dialoger med fackliga organisationer samt på deltagande enheter mellan chef och medarbetare. Innan året är slut, ska allt vara genomfört.  

- Det väldigt roligt att vi fått så god tilldelning av statsbidraget till Tomelilla kommun säger Marianne Åkerblad, ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Nu kan fler medarbetare i verksamheten få möjlighet att ta del av satsningen. 

Återhämtningsbonusen syftar till att förbättra arbetssituationen för anställda inom vård och omsorg. 2021 avsatte staten 300 miljoner kronor, i år var summan 1,3 miljarder kronor.