Nyheter

Stipendium till vattenprojekt

I tisdags, 18 juni, delade Sten K Johnsson stiftelse ut ett stipendium på 75 000 kr som gick till projektet ”Allt hänger ihop” där Tomelilla kommun är projektägare. Projektet valdes bland 634 sökande i Skåne.

Medlen kommer användas till att ta fram en kortfilm om havet, åarna på Österlen och dess närområden. Syftet är att belysa naturens värden från källa till hav.  

- Med filmen kan vi förklara komplexa begrepp som ekosystemtjänster och visa Östersjön ur ett positivt perspektiv, säger ValentinaZülsdorff, projektledare i Tomelilla kommun. ”Allt hänger ihop” vill skapa ett engagemang för att bevara våra natur- och vattenmiljöer i sydöstra Skåne.

Projektet kommer genomföras tillsammans med Ystad kommun och Marietorps naturskola. Kommunernas samarbete påbörjades med en gemensam aktivitet i Leaderprojektet ”Österlens sköna vattendrag”.

Filminspelningen kommer äga rum i Tomelilla och Ystad. Filmen kan exempelvis användas i skolor och av vattenråden.