Nyheter

Stiftelsen Tomelilla konstsamling, Teckningar, 20/5–27/8 (tillfälligt stängd)

Tillfälligt stängd pga. utställningsproduktion, öppnar åter tisdag 13/6.

Tomelilla Konstsamlings teckningsarkiv har under många år vuxit till en ansenlig samling i både tid och rum. I denna utställning presenterar konstsamlingen en blandning av teckningar och fria skisser.

Teckning är en egen konstart där det grafiskt svartvita bildar och formar naturskildringar och rumsliga interiörer såsom stilleben, mänskliga poseringar och situationer. Teckningar är också förstudier till arbeten inom alla konstarter. Däremot är skisser oftast spontana och snabba bildsekvenser likt noterade anteckningar.

Nu visar konstsamlingen ett smakprov från konstnärernas tecknings och skissblock som i första hand är deras återkommande arbetsverktyg.